Tytuł projektu: Polska odmiana rzeczowników w logatomach (wyrazach bezsensownych)

Badacz: Joanna Chociej, doktorantka Wydziału Lingwistyki Uniwersytetu w Toronto

Celem tego projektu jest pogłębienie wiedzy o polskim systemie odmiany rzeczowników.

W tej chwili istnieją trzy ankiety w projekcie. Jeśli są Państwo zainteresowani, mogą Państwo wziąć udział w jednej lub kilku ankietach. Każda ankieta ma taką samą procedurę, opisaną poniżej.

Podczas udziału zostanie Państwu przedstawiona seria zdań pojawiających się w parach. Pierwsze zdanie każdej z par będzie zawierało jeden zmyślony wyraz. Dwie możliwości odmiany tego wyrazu będą zaprezentowane w następnym zdaniu.

Państwa zadaniem jest ocenić te dwie możliwe formy od 1 do 6 pod względem zgodności z gramatyką polską (gdzie 1 oznacza, że forma jest nieodpowiednia, a 6 oznacza, że forma jest wzorowa). Państwo mogą sądzić, że jedna forma jest lepsza lub gorsza od drugiej, albo że obie formy są wzorowe lub nieodpowiednie.

W każdej ankiecie jest nie więcej niż 50 par zdań i uzupełnienie każdej ankiety powinno zająć około 15 minut.

Można uzyskać dostęp do ankiet, klikając na poniższe linki. Przed rozpoczęciem udziału będą Państwo proszeni o wyrażenie zgody.

Zapraszam do wypełnienia przede wszystkim te ankiety które obecnie mają najmniej uczestników.

Każda ankieta jest na tle innego koloru aby uczestnicy mogli łatwiej zapamiętać te ankiety które już uzupełnili.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, proszę skontaktować się z badaczem, Joanną Chociej: joanna.chociej@mail.utoronto.ca