INTRODUCTION

Po przeczytaniu książki Karoliny Lanckorońskiej "Wspomnienia wojenne ", której spora część poświęcona jest przeżyciom autorki z okresu jej pobytu w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück, postanowiłem dowiedzieć się więcej o okolicznościach związanych z medycznymi eksperymentami przeprowadzonymi na 74 polskich politycznych więźniarkach w tymże obozie. Byłem głęboko wzruszony heroiczną postawą ofiar tych zbrodniczych eksperymentów jak również solidarną postawą innych współwięźniarek z Ravensbrück.

Na początku przystąpiłem do poszukiwania anglo-języcznych stron w Internecie dotyczących tej sprawy. Spotkało mnie jednak rozczarowanie. Jeśli coś znalazłem na ten interesujący mnie temat to tylko w zdawkowej formie. Z żalem muszę stwierdzić, że anglo-języczny Internet niewiele prezentuje faktów o nazistowskich eksperymentach medycznych dokonanych na siedemdziesięciu czterech polskich więźniarkach politycznych w Ravensbrück. To właśnie stało się powodem do stworzenia niniejszej witryny.

Starałem się wykorzystać różnorodne dostępne mi źródła wiedzy na ten temat ;większość z nich to publikowane w formie książkowej wspomnienia osób, które przeżyły obóz w Ravensbrück. Jedną z takich książek jest "I boję się snów" Wandy Półtawskiej. Autorka w niezwykle interesujący sposób prezentuje swoje przeżycia związane z okrutnymi operacjami medycznymi jakim poddawane były tak zwane "króliki doświadczalne". Pani Półtawska była jedną z pierwszych spośród 74 kobiet, którym lekarze nazistowscy operowali nogi a następnie aplikowali w miejsce operowane, zakaźne bakterie.

Moim głównym źródłem informacji o tych 74 przypadkach operacji medycznych była monografia "Experimental operations on prisoners of Ravensbrück Concentration Camp" pod redakcją Wandy Machlejd, publikowana w Poznaniu w 1960 roku.

Natomiast informacje dotyczące innych aspektów obozu koncentracyjnego w Ravensbrück pochodzą głównie z czterech książek; dwóch napisanych przez byłe więźniarki tego obozu; pierwsza ,wspaniałe źródło faktów wraz z bibliografią (szkoda , że książka dostępna jest tylko w języku polskim), napisana przez Wandę Kiedrzyńską i druga książka Tillion Germaine, obydwie zatytułowane "Ravensbrück". Trzecia książka "Ravensbrück - Every day life in a Women's Concentration Camp 1939-1945" napisana przez Jack G. Morrison'a jest interesującą analizą społecznego i kulturalnego życia w tym obozie prezentowaną w popularnej formie . Polecam tę książkę jako wprowadzenie do dalszych poważnych studiów na temat obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Dla tych z Państwa, którzy zainteresowani są poważnymi studiami o obozie koncentracyjnym w Ravensbrück polecam książkę niemieckiego historyka Bernhard'a Strebel'a "Das KZ Ravensbrück. Geschichte eines Lagerkomplexes"

Listę źródeł, z których korzystałem przy opracowywaniu niniejszej internetowej prezentacji umieściłem na oddzielnej stronie zatytułowanej "References".

Głównym źródłem informacji biograficznych o nazistowskich lekarzach działających w Ravensbrück była praca "The Nuremberg Medical Trial 1946/47 Transcripts, Material of the Prosecution and Defence, Related documents" edytowana przez grupę niemieckich historyków.

Myślę, że Internet w dzisiejszych czasach jest niezwykle ważnym narzędziem w zdobywaniu różnorodnych informacji w tym również historycznych. Między innymi kontakt z Januszem Tajchertem z Polski, który prowadzi swój własny internetowy portal o obozie koncentracyjnym w Ravensbrück, jest źródłem wielu bardzo cennych informacji, które wykorzystałem przy opracowywaniu moich stron internetowych.

Informacje prezentowane Państwu w tym miejscu biorą pod uwagę perspektywę martyrologii polskiej, która jest poważnie zaniedbana w historiografii anglojęzycznej. Natomiast z faktu, że koncentruję się głównie na siedemdziesięciu czterech ofiarach zbrodni nazistowskich nie należy wnioskować, że inne więźniarki w Ravensbrück reprezentujące inne narodowości, religie czy ugrupowania polityczne odegrały historycznie mniej ważną rolę w złożonej problematyce tego obozu.

Jarek Gajewski