INTRODUCTION

Efter att ha läst boken "A Wartime Memoir" skriven av Karolina Lanckoronska, en före detta fånge i Ravensbrücks koncentrationsläger, bestämde jag mig för att ta reda på mer om de förhållande som rådde kring de omänskliga experiment som utfördes på 74 kvinnliga fångar. Jag blev särskilt berörd av det hjältemodiga uppträdande som de från experimenten överlevande fånarna uppvisade och det stöd som de fick från Ravensbrücks övriga fångar. Jag blev besviken då jag upptäckte hur lite uppgifter på engelska det fanns att tillgå kring detta ämne på Internet. Det var så projektet med en webplats startade.

Jag försökte använda de resurser som fanns att tillgå rörande de hemskheter som föregick på Ravensbrücks koncentrationsläger; de flesta av dem var memoarer från överlevande. En av dessa är boken "And I am afraid of my dreams" skriven av Wanda Póltawska. I berättande form visar författaren sina personliga upplevelser som försökskanin i koncentrationslägret. Fru Póltawska var en av de första bland 74 kvinnor som utsattes för skada av läkare genom artificiellt applicerad bakteriell infektion. Den viktigaste källan för information om de 74 fallen av medicinska experiment på Ravensbrücks koncentrationsläger är monografin "Experimental operations on prisoners of Ravensbrück Concentration Camp" redigerad av Wanda Machlejd och utgiven i Polen 1960.

Informationen om andra aspekter rörande koncentrationslägret härstammar huvudsakligen från tre böcker, varav två är skrivna av tidigare fångar. Den ena av dem, skriven av Wanda Kiedrzynska är en utmärkt källa till fakta om koncentrationslägret och innehåller även en litteraturförteckning. Den andra är skriven av Tillion Germaine och har precis som Kiedrzynskas skildring titeln "Ravensbrück". Den tredje boken "Ravensbrück- Every day life in a Womens Concentration Camp", skriven av Jack G. Morrison är en väldigt intressant analys av det sociala och kulturella livet i lägret. Jag rekommenderar denna bok som introduktion till mer djupgående studier kring lägret.

Listan med alla mina referenser är presenterade på en separat sida på webplatsen.

Den huvudsakliga källan till den biografiska informationen om nazistläkarna var "The Nuremberg Medical Trial 1946/47 Transcripts, Material of the Prosecution an Defence, Related documents" redigerad av en grupp tyska historiker i form av microfiche.

Internet blev ett oumbärligt redskap i min forskning. Jag håller kontakt via e-post med Janusz Tajchert från Polen som har utvecklat sin egen hemsida om Ravensbrücks koncentrationsläger. En stor del av informationen som finns på dessa sidor kommer från honom.

Informationen på webplatsen utgår huvudsakligen från ett polskt perspektiv vid presentationen av fakta. Detta betyder inte på något sätt att grupper av andra nationaliteter eller kulturer skulle ha en mindre betydelsefull roll i lägrets gemenskap.

Translated from English by Barbara Nalepa